Vyhlášení studentské soutěže o návrh řešení prostor studentského klubu Celetná

  • Vytvořeno: 4. Červen 2015 - 20:19
  • Autor: Marie Hoťková

Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh řešení prostor Studentského klubu Celetná. 

 

Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu prostor Studentského klubu Celetná (dále jen SKC). Cílem je vyřešit fungování klubu ve stávajících prostorech a možnost jeho případného rozšíření o další místnosti, spolu s napojením na kongresového zázemí sousedícího hotelu. V rámci soutěže by účastníci tedy měli zpracovat dvě varianty návrhu – první počítající se stávajícími prostory klubu a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření o další prostory. Schémata s označenými místnostmi a bližší informace o provozu klubu naleznete v podkladech k soutěži (viz níže). 
 

Účel a poslání soutěže 

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. 
 

Účastníci soutěže 

Soutěž je určena pro studenty a čerstvé absolventy studia oborů se zaměřením na architekturu nebo design. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i týmy s maximálně 5 členy. 
 

Registrace 

Registrace je možná u sekretáře soutěže na e-mailové adrese

, a to do půlnoci dne 14. 6. 2015. 

 

Dotazy a prohlídka prostor 

Případné dotazy lze směřovat na sekretáře soutěže (

). 

Soutěžící mají možnost prohlídky prostor v rámci běžného provozu SKC kdykoliv do 30. 6. 2015 (přes léto je klub zavřený). Výjimkou jsou termíny, během kterých je SKC rezervován pro pořádání akcí. Informace o provozní době klubu a jeho obsazenosti lze nalézt na jeho webových stránkách (http://studentskyklubceletna.cz/). Prohlídku je třeba předem domluvit s provozním klubu (Martin Krátký,

, +420 605 200 237). 

 

Uzávěrka soutěže 

Termín odevzdání vytvořených návrhů je 16:00 hod. dne 31. 8. 2015. 
Všechny soutěžní návrhy posoudí odborná porota na hodnotícím zasedání, jehož přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže. 
 

Ceny 

1. cena se stanovuje ve výši 10 000,- Kč 
 
2. cena se stanovuje ve výši 5 000,- Kč 
 
3. cena se stanovuje ve výši 3 000,- Kč 
 
- zvláštní cena podle hlasování studentů UK – stanovuje se ve výši 3 000,- Kč 
 
 
Plné znění soutěžních podmínek je k dispozici zde.
 
Soutěžní podklady potom naleznete zde.
 

Obsah soutěžních podkladů: 

• P.01 Půdorys klubu (formát .pdf/.dwg) 
 
• P.02 Fotodokumentace 
 
• P.03 Půdorysné schéma využitelných prostor (formát .pdf) 
 
• P.04 Požadavky na vybavení klubu 
 
 

Informace o provozu klubu naleznete na: