SU aktivní

Aktivní studenti Českého vysokého učení technického, kteří se podílí na fungování Studentské unie ČVUT. Každý aktivní student je systematicky zaškolován v různých oblastech organizace akcí a vedení lidí. Vedle povinného orgánu Centrály SU ČVUT existuje čistě dobrovolný orgán Sunijní Elitní Tým. SET pomáhá s chodem organizace jako takové a podílí se na organizování akcí Centrály Studentské unie ČVUT.

Koordinátoři SET studentů jsou, za jednotlivé sekce:

Brzy na této stránce najdete aktuální seznam aktivních studentů.

Chcete se také zapojit?

Kontaktujte jednotlivé koordinátory napřímo (e-mailový kontakt je vždy uveden u jména).
Můžete také vyplnit formulář na adrese https://cvut.su/chcidoSU a obratem se vám ozveme! :-)