Rada studentských samospráv

Rada studentských samospráv (RSS) je orgánem Studentské unie ČVUT. RSS sdružuje zástupce studentů jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných schůzkách se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT. Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály.

Kontakt:

Předseda RSS -  Stanislav Jeřábek
Kontakt: prezident [ a t ] su.cvut.cz

Fungování RSS je upraveno interním předpisem IP 2017-P1

RSS SU ČVUT Zástupce samosprávy Datum jmenování
Předseda Rady studentských samospráv
Centrála  Stanislav Jeřábek  22. 6. 2020
Kolejní samosprávy
Koleje Strahov  Jakub Rubáš

 9. 1. 2019

Koleje Podolí  Lukáš Novotný

 7. 11. 2019

Bubenečská kolej  Radim Štolfa

20. 6. 2019

Masarykova kolej  Oleg Ostashchuk

 TBA

Sinkuleho kolej Lukáš Střelka

16. 3. 2020

Dejvická kolej  Lukáš Bureš

26. 3. 2018

Hlávkova kolej  Martin Dendis

 TBA

Kolej Orlík  Olexandr Surnin

 TBA

Menza Kladno  Martin Mleziva  TBA
 
Akademický senát ČVUT
předseda KSÚZ  Lukáš Kulička

 8. 1. 2020