Přihlášky do kontrolního výboru

  • Vytvořeno: 22. Prosinec 2013 - 13:53
  • Autor: Vojta Hejl

Centrála Studentské unie ČVUT přijímá přihlášky na pozici členů Kontrolní komise. Zájemci musí zaslat svou přihlášku do konference studentského parlamentu Studentské unie ČVUT.
Emailová adresa studentského parlamentu Studentské unie ČVUT: 

Přihláška musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Zkušenosti (činnost v rámci Studentské unie)

Kvalifikačním předpokladem je minimálně jeden rok aktivního členství v některém klubu Studentské unie ČVUT. Podrobnosti ohledně jmenování, práv jsou dány interním předpisem.