Parlament

Rozhodování o budoucnosti SU ČVUT má na starosti parlament Studentské unie ČVUT. Kluby jsou zastoupeny na zasedáních svými delegáty.  Kolejní kluby mají každý po jednom hlasu, všechny zájmové kluby se dělí o 5 hlasů, externí kluby o 2 hlasy a jeden hlas patří delegátovi z Akademického  senátu ČVUT.

Kontaktní email na celý parlament:

Zasedání Studentského parlamentu.

Struktura parlamentu a jeho zapojení do dění na ČVUT a SUZ.

 

 

Delegáti Parlamentu Studentské unie ČVUT

 

Přijatá usnesení Parlamentu Studentské unie ČVUT