Kontrolní komise

Kontrolní komise je jedním z orgánů Studentské unie ČVUT. Její hlavním úkolem je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace. Členové kontrolní komise jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů, ale i dobrými společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolní komise je zájemce jmenován, na základě kandidatury, Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT. Doporučeným kritériem pro přijetí do kontrolní komise je alespoň 1 rok aktivní účasti na chodu Studentské unie ČVUT. 

Kontaktní email na celou skupinu: kontrolnikomise@su.cvut.cz

Kontrolní komise Studentské unie ČVUT

Róbert Selvek

Kontakty:

  • email:

Michal Kothera

Kontakty:

Radek Volf

Kontakty: