Kolejní kluby

Silicon Hill

Lokalita: koleje Strahov

Činnost: Provozování počítačové sítě, unikátní audiovizuální centrum, elektro-mechanická dílna, pořádání mnoha společenských, sportovních i vzdělávacích akcí (např. Halloween, SHOW a InstallFest). Dále je zde Školící centrum , kde se v počítačových učebnách vyučují akademie Autodesk (AutoCAD, Inventor, Maya) a ArchiCAD, programovací jazyky (např. C++ ), MSIT a další kurzy, kde je možnost získat certifikáty.

V neposlední řadě jsou tu i služby pro členy jako email, příjem digitální televize, provozování fitcentra včetně lektorů, posiloven, hudeben, grillcentra a jiných zájmových místností.

www.siliconhill.cz

Pod-O-Lee

Lokalita: koleje Podolí

Činnost: provozování počítačové sítě, pořádání mnoha společenských a sportovních akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco), služby pro členy jako webový prostor, emailová schránka, digitální televize, provozování posilovny, hudebny a sportovišť.

www.pod.cvut.cz

Buben

Lokalita: Bubenečská kolej

Činnost: provozování počítačové sítě, pořádání společenských a sportovních akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco), služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka, digitální televize, knihovnička odborné literatury, provozování počítačové sítě a WiFi, pořádání společenských a sportovních akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco), služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, digitální televize. Nabízíme také možnost využívání posilovny, fotbálku, billiardu či ping-pongového stolu. Kola si můžete uložit v kolárně. K dispozici je také klubovna s projektorem a plátnem, kde pravidelně pořádáme filmový klub. 

www.buk.cvut.cz

Masařka

Lokalita: Masarykova kolej

Činnost: provozování počítačové sítě a WiFi, služby pro členy jako webový prostor, emailová schránka. Dále nabízíme možnost využití tělocvičny, posilovny, ping-pongu, kulturní místnosti s fotbálkem, kulečníky (billiard a karambol)  a multimediální místnost s piánem. Svá kola si můžete uložit v kolárně. K dispozici je několik studoven a rýsovna, vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání. Naše služby mohou být rezervovány online pomocí klubového rezervačního systému.

mk.cvut.cz

Sincoolka

Lokalita: Sinkuleho a Dejvická kolej

Činnost: provozování počítačové sítě a WiFi, pořádání společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka. Dále nabízíme možnost využití posilovny, ping-pongu a fotbálku. Kola si můžete uložit v kolárně. K dispozici je multimediální místnost s projektorem, vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání.

www.sin.cvut.cz

Hlávkova kolej

Lokalita: Hlávkova kolej

Činnost: provozování počítačové sítě s možností hostování studentských projektů, emailový alias pro členy klubu, příjem digitální televize, organizace volnočasových aktivit a možnost využití posilovny, ping-pongu, kulečníku a klavíru. K dipozici je rovněž společenská místnost/studovna s bílou popisovací tabulí. Kola je možné uložit v kolárně.

www.hk.cvut.cz

Orlík

Lokalita: kolej Orlík

Činnost: provozování počítačové sítě, pořádání společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka, digitální televize, knihovnička odborné literatury.

www.ok.cvut.cz

Fakultní klub BION

Lokalita: Kladno DM SPŠS, GDM a FBMI

Činnost: provozování počítačové sítě, poskytování služeb pro členy jako tisk, kopírování a vazba dokumentů, pořádání společenských a sportovních akcí, provozování studentské wiki FBMI, možnost navštěvovat posilovnu na GDM a to v rámci plného členství či pouze sportovního členství.

www.bion.cvut.cz