Inženýrství v rozvojových zemích

  • Vytvořeno: 15. Únor 2016 - 20:08
  • Autor: Marie Hoťková

Inženýrství v rozvojových zemích

 

Ing. Jan Tilinger, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT – Úterky 14:00 A834

 
Jak postavit funkční budovu v Himalájích? V tropické Africe? Na saharské poušti? V oboru nenajdete teoretické odpovědi. Nebudete akademicky polemizovat, co by kdyby. Naopak! Po dokončení odejdete s jasnou vizí a praktickými znalostmi k dobře realizovatelnému projektu. Na problematiku nahlídnete ze všech úhlů. Právě schopnost komplexně přemýšlet o projektu v multioborovém kolektivu je obohacující pro každou profesi. Konkrétně to znamená, že se tématem budete zabývat „od podlahy“. Důležitá je například analýza klimatu, sociálně ekonomického kontextu v dané zemi, pochopení geologie oblasti a dostupnosti a lokálních materiálů anebo energetické řešení. Jak byste třeba udrželi celoročně stabilní vnitřní teplotu budovy v horském regionu, kam není zavedena elektřina? Jakým způsobem budete dopravovat materiál na místo? S jakým chováním stavařů a dělníků můžete v různých regionech počítat? Na závěr pak přijde vyhodnocení ekonomické návratnosti.
 
Zní to dobře, že. Tak neváhejte a přijďte! 
 
Anotace předmětu: 
 
Organizace působící v rozvojových nebo klimaticky odlišných zemích se dlouhodobě potýkají s nedostatkem expertů v oblasti stavitelství. Jde o odborníky schopné práce v kulturně, klimaticky, sociálně i ekonomicky odlišném prostření od evropského. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní, ale zevrubné informace o problematice práce v těchto oblastech. V rámci předmětu se budeme zabývat specifiky stavařských přístupů v rozvojových zemích zvláště s ohledem na použití u nás nestandardních postupů, materiálů i organizačních přístupů. Řada faktorů je odlišná od standardů v České republice, i celé Evropě (např. seizmická aktivita, tsunami, zvířata, hmyz, monzunové deště, absence sítí a pod.). Studenti se v rámci předmětu seznámí se základy interkulturní komunikace, klimatologií, bezpečností a ochranou zdraví a specifiky přípravy a organizace projektů v rozvojových zemích. 
 
Literatura:
 
The Barefoot Architect - Johan van Lengen
 
Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
 
Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
 
Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
 
Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez