Historie

Studentská unie ČVUT vznikala z iniciativy samotných studentů, zejména z Akademického senátu ČVUT pod vedením tehdejšího místopředsedy AS ČVUT za studenty Jaroslava Kuby za pomoci řady dalších studentů postupně od října 1997. V její „dávné“ historii je několik význačných dat, která lze považovat za začátek činnosti SU ČVUT:

 

  • Vůbec první schůzka přípravného týmu se uskutečnila v říjnu 1997,
  • První stanovy byly dohodnuty přípravným týmem 27. ledna 1998,
  • Stanovy SU ČVUT byly oficiálně registrovány na Ministerstvu vnitra formou občanského sdružení dne 10. února 1998,
  • 11. února 1998 byla jmenována první Rada SU ČVUT (ekvivalent dnešní Centrály),
  • První akce SU ČVUT – turnaj v mariáši ve Strahovské menze, jehož se zúčastnilo zhruba 300 studentů – potom 17. 3. 1998,
  • Historicky první klub Studentské unie ČVUT (Silicon Hill) vznikl v červnu 1998.

 

Registraci na MŠMT předložili (a byli prvními členy) Jaroslav Kuba (členské číslo 0001), Martin Vohralík (3. ročník FJFI, 0002) a Ondřej Resl (2. ročník FS, 0003).

 

Okolo roku 1997 již existovaly studentské unie na VŠCHT, v Ostravě a také na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Existovalo také např. Radio Strahov, pozdější Rádio Akropolis a některé další studentské organizace. Obecně na ČVUT však studentské aktivity poněkud skomíraly. V té době jsme už také měli zkušenosti se studentskými organizacemi v Anglii v rámci studentského výměnného programu. Struktura SU ČVUT byla vytvořena přizpůsobením modelů studentských unií VŠCHT, Ostravy a anglických unií. Velkou pomocí byl také ing. Požár z RČVUT. Prvními cíli bylo „vyvíjet činnost směřující ke zlepšení podmínek ke studiu a studia samotného (shromažďování námětů a připomínek studentů k vlastnímu studiu, ať již formou jednotlivých podnětů či anket), organizování a podpora mimostudijní zájmové činnosti studentů (např. vytvoření databáze již existujících zájmových klubů v Praze, podpora sportovních a kulturních aktivit, vytvoření a provoz vlastních studentských zájmových klubů a kroužků, aktivní spoluúčast na znovuobnoveném Majáles), podpora výměnných pobytů studentů, spolupráce s podobnými studentskými organizacemi u nás i v zahraničí, zajištění větší informovanosti studentů o dění na ČVUT, pomoc nově příchozím studentům – prvákům od nás jakožto i zahraničním stážistům, vydávání vlastního časopisu a vůbec komplexní reprezentace a podpora rozvoje studentského života na ČVUT“.

Paralelně s těmito aktivitami založila jiná skupina studentů na strahovských kolejích počítačovou síť, která v polovině roku 1998 již poněkud přerostla rozměry soukromé lokální sítě. Síť proto řešila řadu legislativních i finančních problémů. Řešení se však ukázalo relativně jednoduché, a to v rámci nově vzniklé SU ČVUT. Byl proto vytvořen model začlenění a fungování sítě do SU ČVUT jako autonomního klubu. Dohodli jsme spolupráci SU ČVUT s tehdejšími šéfy sítě (postupně Martin Pičman a Jaroslav Klaus), takže klub Silicon Hill se stal prvním klubem SU ČVUT. Šlo o řešení značně neobvyklé a tudíž zpočátku velmi těžko prosaditelné. Přitom veškerou infrastrukturu a to nejenom síťovou, ale i aplikační, si studenti vybudovali v rámci vlastních zdrojů a to samostatně ale i jako různé semestrální projekty či bakalářské a diplomové práce. Jednání se proto vedla více než rok a síť mezitím zahrnovala již více než 1000 počítačů. Jednání mezi SU a sítěmi a následně SU a Rektorátem vedl místopředseda AS ČVUT za studenty. Jednali jsme tehdy především s prorektorem Havlíčkem a rektorem Zunou. Návrh profesora Havlíčka převést studentskou síť, do níž studenti investovali svoje vlastní prostředky, do správy SÚZ byl Akademickým senátem jednomyslně zamítnut. Vedení nakonec přijalo koncepci tehdejšího místopředsedy AS za studenty. Bylo odvážné rozhodnutí ze strany rektora, prorektora a vedení přenechat veškeré sítě na kolejích ČVUT ve správě Studentské unie. Tento unikátní model se však pod vedením místopředsedy AS a předsedy Silicon Hillu podařilo zrealizovat a dodnes výborně  funguje, čímž šetří ČVUT milionové prostředky každý rok. Podobné kluby jako Silicon Hill potom vznikly na všech kolejích ČVUT.

Po tomto úspěchu vznikaly v rychlém tempu další kluby a také kolejní rady, které se do SU začlenily až později. V té době (1999) také zejména Rajmund Mokso (který měl v SU na starosti kontakt se zahraničními studenty) a Vladimír Malina na základě úkolu SU ČVUT za pomoci ing. Požára z RČVUT a studentů z AS ČVUT založili klub SU ČVUT International Student Club.

Do konce roku 2001 se Studentská unie ČVUT díky velké expanzi rozrostla na 14 klubů a zhruba 3700 členů. Vzhledem k rychlému růstu jednotlivých klubů a SU ČVUT jako celku současná struktura přestávala stačit a International Student Club se rozhodl pro samostatnou cestu. Počítačové kluby stály před velkou výzvou, zhruba patnáctimilionovou investicí do počítačových sítí – přechod na strukturovanou kabeláž. Došlo také k dohodě o přerozdělení části prostředků na nesíťové projekty.

V roce 2003/4 se Studentská unie ČVUT podílela na vzniku grantového systému ČVUT pro podporu projektů (Studentská grantová soutěž), který je dodnes ve svém rozsahu a principu unikátní. Koncem ledna 2004 proběhlo na horské chatě Prenet setkání představitelů zmíněných organizací se zástupci akademického senátu ČVUT. Koncem dubna na výjezdním zasedání na hradě Svojanov diskuse dále pokročila a vznikl projekt „nové Studenské unie“, který zahrnoval propojení SU jako zdaleka největší organizace a přistoupení ISC, IAESTE a studentských samospráv, které ve své většině fungovaly od roku 1997. Kluby ISC a IAESTE vstoupily do Studentské unie ČVUT v roce 2005, kdy také byly přijaty nové stanovy.

V říjnu 2004 se poprvé uskutečnila společná Akce prvák zahrnující velký koncert (Strahov Open Air) Rádia Akropolis a další aktivity akce prvák organizované ostatními organizacemi. Festival Strahov Open Air se stal po následující léta největší akcí Studentské unii za což patří největší díky šéfredaktorovi Rádia Akropolis Pavlovi Zelinkovi.

Studentská unie ČVUT vstoupila do nové fáze - 18 klubů, 6500 členů, téměř 10mil. rozpočet, nové počítačové sítě, funkční struktura a několik stovek motivovaných aktivních členů, kteří pracují bez nároku na odměnu.

V poslední době od roku 2006 vzniklo nebo vstoupilo do SU ČVUT také několik zajímavých studentských klubů, jako zcela nový klub Galibi (gay-lesbický klub), Audiovizuální centrum ČVUT, Speleologický klub (vstoupil jako již existující klub do SU ČVUT) a Klub exXxtreme, který se zaměřuje na extrémní sportovní aktivity.

V roce 2009 potom SU ČVUT (resp. její nový klub BEST) byla přijata za člena – observera mezinárodní studentské organizace Board of European Students of Technology, který umožní SU ČVUT organizovat nový typ mezinárodních studentských výměn. Renomé Studentské unie ČVUT a významu studentů ČVUT ve studentském hnutí obecně potvrzuje také skutečnost, že Studentská komora Rady vysokých škol České republiky přesunula svoji centrálu do prostor Strahovských kolejí ČVUT. Došlo také k dohodě o zajišťování mimoškolních aktivit VŠCHT za pomoci SU ČVUT a mnoho dalších aktivit, které zhodnotí teprve budoucnost…

Studentská unie po téměř celou dobu své historie stojí mimo běžný rámec studentských organizací. Na setkáních studentských organizací na českých univerzitách působí SU jako zjevení z jiného světa a motivuje a pomáhá i organizacím na ostatních vysokých školách k rychlému rozvoji studentských aktivit.

 

 

Autorizovali:

Jaroslav Kuba (za období 1997-2009), Jaroslav Klaus (1997-1999), Martin Vohralík (1997-1998), Rajmund Mokso (1998-2000), Zdeněk Horák (2000-2009), Stanislav Šmejkal (2000-2005), Martin Fiala (2004-2006)

 

Praha, červen 2009